'Hanoi Tours' của Hoàng Thu Trang chính thức đạt giải 'Câu chuyện hay nhất' của UNESCO Việt Nam
'Hanoi Tours' của Hoàng Thu Trang chính thức đạt giải 'Câu chuyện hay nhất' của UNESCO Việt Nam
(Ngày Nay) - Ngày 2/3/2023, trang Facebook UNESCO Office in Viet Nam đã công bố người thắng giải "Câu chuyện hay nhất". Chị Hoàng Thu Trang cùng tác phẩm "Hanoi Tour" chính là chủ nhân của giải thưởng này. Theo đánh giá của giám khảo, "Câu chuyện hay nhất" không chỉ được đánh giá qua cái tên hay phần mô tả của tác phẩm, chính bản thân tác phẩm đã có sức gợi cao, tự kể được câu chuyện của riêng mình bằng hình ảnh, một cách độc lập và có chiều sâu.