Festival hoa Đà Lạt 2019 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 24/12/2019
Sắp diễn ra Festival Hoa Đà Lạt 2019
Từ ngày 20 đến hết ngày 24/12/2019 tại thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và một số địa phương trong tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra Festival Hoa Đà Lạt với chủ đề “Đà Lạt và Hoa”.