Trẻ em thành phố học xay, giã, giần, sàng
Trẻ em thành phố học xay, giã, giần, sàng
(Ngày Nay) - Băng qua cái nắng gay gắt của mùa hè Hà Nội, chúng tôi có mặt trong một ngày trải nghiệm đời sống nông dân dành cho con em cán bộ, công nhân viên Đông Dược Phúc Hưng trong một cụm công nghiệp tại Hà Nội.