Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu 2021
Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức tiêu biểu 2021
(Ngày Nay) - Ngày 13/11/2021, tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội) đã diễn ra chương trình Lễ biểu dương các đơn vị, cá nhân, các nhà trí thức khoa học đã có những thành tích tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.