Bệnh viện tự chủ tài chính càng làm càng thâm hụt, không có nguồn để tái đầu tư
Bệnh viện tự chủ tài chính càng làm càng thâm hụt, không có nguồn để tái đầu tư
(Ngày Nay) - Cơ cấu tính giá khám chữa bệnh đối với bệnh nhân không có BHYT hiện mới được 4/7 phần, 3 phần còn lại chưa được tính đúng tính đủ. Bên cạnh đó, mức giá thu theo quy định cũng chưa bao gồm phần hao hụt trong quá trình bảo quản, cấp phát thuốc và vật tư dẫn đến bệnh viện càng làm càng thâm hụt, không có nguồn để tái đầu tư.
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021
Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2021
Điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng, cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập... là những chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 8/2021.
Ảnh minh họa.
Tạm 'khóa' đề xuất tăng học phí ở đại học công lập tự chủ tài chính
[Ngày Nay] - Kiểm toán Nhà nước  đã kiến nghị tạm dừng tăng mức thu học phí cho đến khi ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ để các trường đại học công lập xây dựng giá dịch vụ đào tạo, đảm bảo phù hợp với thu nhập bình quân trên đầu người, để học phí không trở thành gánh nặng của người học, đặc biệt là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.