Ảnh minh hoạ
Hàn Quốc: Hình mẫu bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên
(Ngày Nay) - Trước thực trạng 2/3 diện tích bãi triều (vùng đất rộng bị ngập nước hoặc cạn nước phụ thuộc vào mực thủy triều lên xuống) đã bị mất do hoạt động khai thác, phát triển bờ biển, giới khoa học Hàn Quốc đã thực hiện các nghiên cứu nhằm chứng minh rằng việc bảo vệ hệ sinh thái này là rất cần thiết.
Tại sao nước biển có vị mặn?
Tại sao nước biển có vị mặn?
Chỉ có chưa đến 1% là nước ngọt ở sông, hồ và suối, và lượng nước ngọt này đóng một vai trò quan trọng trong việc giải thích tại sao biển lại mặn.