Quảng Ninh phê bình nhiều đơn vị, địa bàn vi phạm phòng chống dịch COVID-19
Quảng Ninh phê bình nhiều đơn vị, địa bàn vi phạm phòng chống dịch COVID-19
(Ngày Nay) - Chiều 4/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo phê bình Sở giáo dục và Đào tạo, một số Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã vì để xảy ra vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại 20 cơ sở giáo dục và đào tạo trong tỉnh thông qua kiểm tra đột xuất trên hệ thống Trung tâm chỉ huy phòng chống, dịch của tỉnh.