Louis Capital bị Uỷ ban Chứng khoán phạt vì mập mờ thông tin
Louis Capital bị Uỷ ban Chứng khoán phạt vì mập mờ thông tin
(Ngày Nay) - Ngày 01/9/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 225/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Capital.