Thái Lan khuyến khích mọi người dân tiêm vaccine phòng cúm
Thái Lan khuyến khích mọi người dân tiêm vaccine phòng cúm
Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia (NHSO) của Thái Lan đang kêu gọi người dân nước này đăng ký tiêm vaccine phòng cúm, đặc biệt nếu họ đủ điều kiện để được tiêm miễn phí theo một sáng kiến mới của chính phủ sẽ kéo dài đến cuối tháng 8.