Tiến sĩ Lê Kiên Thành - người trăn trở hai chữ Nhân Dân
Tiến sĩ Lê Kiên Thành - người trăn trở hai chữ Nhân Dân
(Ngày Nay) - Trong không khí của ngày 2/9, Tiến sĩ Lê Kiên Thành, một nhà nghiên cứu chính trị, con trai cố Tổng Bí thư Lê Duẩn đã dành cho Ngày Nay một cuộc trò chuyện, trong đó ông không ngừng trăn trở với vận mệnh của dân tộc, trăn trở với hai chữ “Nhân Dân”.