'Tận thế kháng sinh' - một nguy cơ hiện hữu
'Tận thế kháng sinh' - một nguy cơ hiện hữu
(Ngày Nay) - Kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện năm 1928, thuốc kháng sinh đã trở thành một trụ cột của y học hiện đại cho đến tận ngày nay. Với loại thuốc này, những vết xước không còn nguy hiểm chết người như trong những thế kỷ trước, và các cuộc phẫu thuật từ đơn giản đến phức tạp đã có thể được.
'Tận thế kháng sinh' - một nguy cơ hiện hữu
'Tận thế kháng sinh' - một nguy cơ hiện hữu
[Ngày Nay] - Kể từ khi lần đầu tiên xuất hiện năm 1928, thuốc kháng sinh đã trở thành một trụ cột của y học hiện đại cho đến tận ngày nay. Với loại thuốc này, những vết xước không còn nguy hiểm chết người như trong những thế kỷ trước, và các cuộc phẫu thuật từ đơn giản đến phức tạp đã có thể được