“Ký sinh trùng” YouTube - Bài 2: Khi đạo đức bị đè dưới nút vàng, nút bạc…
“Ký sinh trùng” YouTube - Bài 2: Khi đạo đức bị đè dưới nút vàng, nút bạc…
(Ngày Nay) - YouTube có 3 nút chính là Nút vàng, Nút bạc, Nút kim cương. Khi các kênh YouTube đã đảm bảo đủ về một số quy định nội dung, số lượng người xem, lượng người theo dõi thì YouTube sẽ có chính sách cấp các nút cho chủ kênh YouTube. Các nút vàng, bạc này trong mắt một bộ phận làm Vlog như là “bảo chứng ảo” mà họ săn lùng bằng được, là một thành quả đánh đổi từ những lần thực hiện clip bất chấp đạo đức và pháp luật.