Mark và bà Hillary Clinton
Hành trình vượt lên số phận
(Ngày Nay) - Chị Tina Calabro, mẹ của một đứa con khuyết tật nặng do bại não, kể về hành trình vượt lên số phận của con và sự hỗ trợ của cộng đồng, xã hội dành cho gia đình mình.