Nova Healthcare và KLSMC hợp tác phát triển Trung tâm Y học Thể thao tại Việt Nam
Nova Healthcare và KLSMC hợp tác phát triển Trung tâm Y học Thể thao tại Việt Nam
(Ngày Nay) -  TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2022, Nova Healthcare, một thành viên của Nova Service, đã tiến hành ký kết hợp tác cùng Kuala Lumpur Sports Medicine Centre (KLSMC) với mục đích đồng hành trong lĩnh vực Y học Thể thao và thành lập một Trung tâm Y học Thể thao để điều trị các chấn thương và rối loạn liên quan đến thể thao.