Shark Thuỷ và cú vấp ngã của Soya Garden
Shark Thuỷ và cú vấp ngã của Soya Garden
(Ngày Nay) - Nổi tiếng là mạnh tay trong chương trình Shark Tank Việt Nam, tuy nhiên, đến nay, nhiều starup do shark Thuỷ đầu tư đã không gặt hái được thành công như mong đợi, điển hình là Soya Garden.