Tổng thống Trump khó thay đổi tình thế và giành thắng lợi.
Cuộc chiến pháp lý 'cố đấm ăn xôi' của Tổng thống Trump
[Ngày Nay] - Tuần trước, cựu thị trưởng thành phố New York Rudy Giuliani xuất hiện trước một tòa án liên bang lần đầu tiên trong 30 năm. Ông đứng trước tòa với vai trò đại diện pháp lý cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực ngăn chặn bang Pennsylvania xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden tại tiểu bang này.