Sớm thực hiện cải cách tiền lương để giữ chân người lao động, tránh tình trạng bỏ việc
Sớm thực hiện cải cách tiền lương để giữ chân người lao động, tránh tình trạng bỏ việc
(Ngày Nay) - Bên hành lang Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng: Trước tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, đặc biệt là trong ngành y tế và giáo dục, Chính phủ cần có giải pháp cụ thể.
Tăng lương cơ sở là thấu tình, đạt lý, trong sức chịu đựng của ngân sách
Tăng lương cơ sở là thấu tình, đạt lý, trong sức chịu đựng của ngân sách
(Ngày Nay) - Chính phủ dự toán tổng chi cân đối ngân sách năm 2023 là 2.076,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 291,6 nghìn tỷ đồng so với dự toán năm 2022. Cùng với việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, dự kiến bố trí dự toán là 12,5 nghìn tỷ đồng để đảm bảo nguồn thực hiện chi cải cách tiền lương, lương hưu và điều chỉnh một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, các chính sách an sinh xã hội gắn với lương cơ sở.
Nhà nước công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ
Nhà nước công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng, theo giờ
Nhà nước công bố mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ, tiền lương bình quân trên thị trường đối với các ngành nghề và hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường lao động, không can thiệp trực tiếp vào chính sách tiền lương của doanh nghiệp.
Lương bộ trưởng có thể tăng bứt phá hơn 33 triệu đồng
Lương bộ trưởng có thể tăng bứt phá hơn 33 triệu đồng
(Ngày Nay) - Theo tờ trình Đề án Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong DN được hội nghị TƯ 7 thảo luận, mức lương của cán bộ, công chức thấp nhất (trình độ trung cấp) là 4,14 triệu.