Hào Anh: ‘Giờ con muốn làm người tốt cũng khó quá!’
Hào Anh: ‘Giờ con muốn làm người tốt cũng khó quá!’
“Giờ con muốn làm người tốt cũng khó quá! Con không ăn trộm, cũng bị cho là ăn trộm. Giờ con đi đâu, xin việc gì cũng có người nói ra, nói vào. Con nhuộm tóc, con đeo bông tai cũng bị để ý. Trong khi con làm những việc tốt, thì chẳng được ai quan tâm, động viên”, Hào Anh xúc động nói.