Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được trung ương phân bổ vốn tăng 47%

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Năm 2023, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê duyệt phân bổ 12.692 tỷ đồng nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo Bền vững. 
Nhờ nguồn vốn chính sách nhiều hộ dân tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc đã vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Nhờ nguồn vốn chính sách nhiều hộ dân tại xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc đã vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn 2021-2025, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Cơ quan chủ quản Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổng hợp đề xuất phân bổ vốn gửi các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phân bổ 48.000 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương (vốn đầu tư phát triển 20.000 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 28.000 tỷ đồng) để thực hiện Chương trình.

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê duyệt phân bổ 20.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; phân bổ vốn đầu tư phát triển và sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương các năm 2021, 2022, 2023.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được trung ương phân bổ vốn tăng 47% ảnh 1

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được vay vốn giữ gìn, phát triển nghề làm thổ cẩm, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân lúc nông nhàn.

Trong số 48 nghìn tỷ đồng trên, phân bổ cho Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo là 19.140 tỷ đồng (gồm 17.400 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 1.740 tỷ đồng vốn sự nghiệp).

Trong đó, Tiểu dự án 1 (Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo) được phân bổ 16.940 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 15.400 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 1.540 tỷ đồng); Tiểu dự án 2 (triển khai Đề án hỗ trợ một số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) được phân bổ 2.200 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 2.000 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 200 tỷ đồng).

Đồng thời, phân bổ cho Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo là 7.550 tỷ đồng, đều từ nguồn vốn sự nghiệp.

Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng được phân bổ 4.000 tỷ đồng (vốn sự nghiệp), trong đó, phân bổ cho Tiểu dự án 1 (Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp) là 3.000 tỷ đồng, Tiểu dự án 2 (Cải thiện dinh dưỡng) là 1.000 tỷ đồng.

Dự án 4 về Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn được phân bổ 9.220 tỷ đồng (2.600 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển, 6.620 tỷ đồng vốn sự nghiệp). Tiểu dự án 1 (Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn) được phân bổ 7.000 tỷ đồng; Tiểu dự án 2 (Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) được phân bổ 270 tỷ đồng; Tiểu dự án 3 (Hỗ trợ việc làm bền vững) được phân bổ 1.950 tỷ đồng.

Dự án 5 về Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có số vốn phân bổ là 4.000 tỷ đồng.

Số tiền phân bổ cho Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin được phân bổ 2.100 tỷ đồng, trong đó, Tiểu dự án 1 (Giảm nghèo về thông tin) là 1.500 tỷ đồng; Tiểu dự án 2 (Truyền thông về giảm nghèo đa chiều) là 600 tỷ đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được trung ương phân bổ vốn tăng 47% ảnh 2

Một buổi giao dịch cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách tại điểm giao dịch xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình).

Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình được phân bổ 1.990 tỷ đồng, gồm 1.300 tỷ đồng cho Tiểu dự án 1 (Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình) và 690 tỷ đồng cho Tiểu dự án 2 (Giám sát, đánh giá Chương trình).

Thực hiện quy định tại Điều 36 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Nghị định số 38/2023/NĐ-CP), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết đã phối hợp với các cơ quan chủ dự án/tiểu dự án thành phần của Chương trình thông báo vốn sự nghiệp giai đoạn 2024-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để xây dựng phương án thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Năm 2021, số vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương đã phân bổ là 543,107 tỷ đồng cho các dự án Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo (97,654 tỷ đồng); Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng (106,353 tỷ đồng); Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn (339,1 tỷ đồng).

Năm 2022, phân bổ 8.620 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương (6.000 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển - bao gồm cả 4.000 tỷ đồng năm 2021 chuyển sang; 2.620 tỷ đồng vốn sự nghiệp). Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn về phạm vi, đối tượng phân bổ vốn Chương trình năm 2022 đối với toàn bộ 7 dự án của Chương trình.

Riêng việc phân bổ 700 tỷ đồng vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện nội dung "Cải thiện dinh dưỡng" (100 tỷ đồng), "Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo" (600 tỷ đồng) năm 2022, Bộ Tài chính trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển sang giai đoạn 2024- 2025 để thực hiện.

Năm 2023, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê duyệt phân bổ 12.692 tỷ đồng nguồn ngân sách trung ương (gồm vốn đầu tư phát triển 5.400 tỷ đồng; vốn sự nghiệp 7.292 tỷ đồng) thực hiện Chương trình. Số vốn nguồn ngân sách trung ương phân bổ năm 2023 tăng 47% so với năm 2022./.

Người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì những "lùm xùm" trên mạng xã hội
Người mẫu Nam Em bị phạt 37,5 triệu đồng vì những "lùm xùm" trên mạng xã hội
(Ngày Nay) -  Ngày 1/3, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã mời người mẫu, ca sĩ Nguyễn Thị Lệ Nam Em lên làm việc về hoạt động cung cấp thông tin trên các tài khoản mạng xã hội của bà Nguyễn Thị Lệ Nam Em. Sau khi làm rõ các hành vi vi phạm, Sở Thông tin và Truyền thông quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 37,5 triệu đồng.
Viettel tham gia hệ thống giám sát toàn cầu về an ninh mạng Radware
Viettel tham gia hệ thống giám sát toàn cầu về an ninh mạng Radware
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Triển lãm di động thế giới - MWC 2024 , Công ty TNHH Viettel - CHT ( Viettel IDC ) - Đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Radware- công ty hàng đầu thế giới về an ninh mạng đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm nghiên cứu, phát triển, đẩy mạnh cung cấp các giải pháp bảo mật trên nền tảng đám mây tại Việt Nam và trong khu vực .
Ảnh minh họa
Lừa bán đất giãn dân hàng chục năm, Giám đốc Hợp tác xã bị truy tố
(Ngày Nay) -  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lê Viết Thu (sinh năm 1954, khi phạm tội là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Núi Đôi, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a, Bộ luật Hình sự.
Đình Thanh Hà
Hà Nội: Tạo diện mạo mới cho đình Thanh Hà trong lòng phố cổ
(Ngày Nay) -  Ngày 1/3, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi công tu bổ, tôn tạo Di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia đình Thanh Hà, số 10 phố Ngõ Gạch, phường Đồng Xuân, nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với Thăng Long - Hà Nội.