Công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Sáng ngày 2/12, Lễ công bố quyết định thành lập Quân đoàn 12 đã diễn ra tại Ninh Bình. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao Quân kỳ Quyết thắng và giao nhiệm vụ cho Quân đoàn 12.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12.
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Quân kỳ Quyết thắng tặng Quân đoàn 12.

Dự Lễ có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại

Trước yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong tình hình mới, Đảng ta đã xác định, đến năm 2025, xây dựng Quân đội nhân dân "tinh, gọn, mạnh", tạo tiền đề vững chắc đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân "Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại". Đây là một chủ trương lớn, quan trọng, đúng đắn, cấp thiết, thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm cho Quân đội đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Từ yêu cầu đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định về việc thành lập Quân đoàn 12 - Quân đoàn chủ lực đầu tiên được tổ chức lại theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại. Quân đoàn 12 được thành lập trên cơ sở từ các đơn vị tiền thân có bề dày truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đoàn 1 và Quân đoàn 2.

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ thể hiện niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong đội hình Quân đoàn 12; trên cơ sở đó phát huy vai trò trách nhiệm, ý chí quyết tâm, nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường, tiếp nối truyền thống vẻ vang của các đơn vị trong Quân đoàn.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 6004/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Quân đoàn 1 và Quyết định số 6005/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giải thể Quân đoàn 2. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12 công bố Quyết định số 6012/QĐ-BQP, ngày 21/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Quân đoàn 12.

Theo Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12, sự ra đời của Quân đoàn 12 đánh dấu sự phát triển trưởng thành lớn mạnh của Quân đội ta trong giai đoạn cách mạng mới. Đây là sự kiện trọng đại, là dấu mốc quan trọng và là niềm vinh dự, tự hào của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn; đồng thời là bước hiện thực hóa một chủ trương lớn, thể hiện tư duy, tầm nhìn chiến lược, quyết sách đúng đắn, kịp thời của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, tổ chức lực lượng, thế bố trí, sẵn sàng đánh bại mọi hình thái chiến tranh xâm lược của kẻ thù trong tương lai.

"Vinh dự, tự hào trong Lễ công bố Quyết định thành lập, Quân đoàn được đón nhận “Quân kỳ Quyết thắng” - Biểu tượng của truyền thống và sức mạnh “Quyết chiến, Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Thế hệ cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Quân đoàn 12 luôn quán triệt và nhận thức sâu sắc: Vinh dự gắn liền với trách nhiệm; làm gì và làm như thế nào để từ đây, lá “Quân kỳ Quyết thắng” của đơn vị sẽ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng gắn lên những phần thưởng cao quý; quyết tâm xây dựng Quân đoàn 12 thực sự “tinh, gọn, mạnh”, tiến lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, giữ vững và tô thắm truyền thống vẻ vang của các đơn vị tiền thân", Tư lệnh Quân đoàn 12 bày tỏ.

Sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ trong thế bố trí mới

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 05 ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 230 ngày 2/4/2022 của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch số 1228 của Bộ Quốc phòng về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và những năm tiếp theo, Bộ Quốc phòng đã quyết định giải thể Quân đoàn 1- Binh đoàn Quyết thắng, Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang, thành lập Quân đoàn 12.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân đoàn 12 rất tự hào mang trong mình truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2, là hai quân đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, ra đời trong giai đoạn lịch sử, có tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đội hình của hai quân đoàn là những đơn vị có bề dày truyền thống, được tôi luyện trong chiến tranh cách mạng và huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, đã xây đắp nên truyền thống thần tốc, táo bạo, quyết thắng của hai quân đoàn.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, Quân đoàn 12 là Quân đoàn đầu tiên được tổ chức theo hướng "tinh, gọn, mạnh", tiến lên hiện đại. Quy mô tổ chức lực lượng quân đoàn sẽ lớn hơn, chức năng, nhiệm vụ bổ sung nặng nề hơn, được trang bị nhiều loại vũ khí, phương tiện hiện đại hơn. Với thế bố trí mới, Quân đoàn phải đảm nhận nhiệm vụ mở các chiến dịch có quy mô vừa và đánh bại mọi hình thái đặc trưng mới của địch trong tương lai, đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng.

Vinh dự, tự hào, gắn liền với trọng trách nặng nề về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong điều kiện các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá cách mạng nước ta, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đòi hỏi Quân đoàn, trước hết là cấp ủy, người chỉ huy các cấp phải nhận thức đầy đủ, đúng đắn vị trí, ý nghĩa của việc thành lập Quân đoàn; niềm vinh dự, tự hào trong thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Quân đội; nhận thức sâu sắc về chức năng, yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài; xác định rõ quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu ngay từ ngày đầu, tuần đầu, tháng đầu.

Bên cạnh đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng yêu cầu Quân đoàn 12 nhanh chóng ổn định về tổ chức, biên chế; phân công, giao nhiệm vụ cụ thể, kiện toàn tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng; triển khai các nhiệm vụ đúng chức năng, nhiệm vụ, xây dựng các tổ chức vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tư tưởng, chính sách cho cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ chức; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, tham mưu, đề xuất với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết tốt công tác chính sách hậu phương quân đội.

Đồng thời, Quân đoàn 12 cần nhanh chóng xây dựng, ban hành các quy chế, quy định trên từng mặt công tác, kịp thời bổ sung, hoàn thiện các phương án tác chiến, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, chế độ, quy định của đơn vị, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, đầu tư, quản lý trang thiết bị vật chất, các phương án đầu tư xây dựng, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thường xuyên quan tâm chăm lo cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh...

Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Quân đoàn 12 nhanh chóng, ổn định, phát triển và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, với khí thế mới, quyết tâm mới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tin tưởng cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 12 sẽ hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân./.

Quả trà cổ ép theo phương pháp thủ công của nhà trà Shanam
Bí mật trong thức trà “ra quả theo mùa lá”
(Ngày Nay) -Quả trà cổ từ rừng chè Bách Niên là món quà quý đầu xuân được nhà trà Shanam sản xuất với số lượng hạn chế dành cho những bạn hữu am hiểu trà và giá trị của trà ép bánh.
Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số năm 2024
Thành phố Hồ Chí Minh đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chuyển đổi số năm 2024
(Ngày Nay) -  Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 22/2, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh Võ Minh Thành đã thông tin về định hướng, kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số của Thành phố năm 2024 với 9 nhiệm vụ trọng tâm.
Bắc Bộ trời chuyển lạnh, có mưa rải rác
Bắc Bộ trời chuyển lạnh, có mưa rải rác
(Ngày Nay) -  Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 23/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3. Từ ngày 23/2, khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. 
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí vụ việc hoa khôi Nam Em​ livestream lôi kéo dư luận
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh trả lời báo chí vụ việc hoa khôi Nam Em​ livestream lôi kéo dư luận
(Ngày Nay) - Tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 22/2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố cho biết, đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan về trường hợp của hoa khôi Nam Em livestream gây ồn ào mạng xã hội trong những ngày qua.
Khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2024
Khai mạc Lễ hội Đền Trần Thái Bình năm 2024
(Ngày Nay) -  Lễ hội đền Trần năm 2024 với chủ đề: “Hào khí Đông A - Tiếng vọng ngàn năm” khai mạc tối 22/2, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Thầy cúng làm lễ cầu mong mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa đến với người dân địa phương. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN.
Tưng bừng Lễ hội xuống đồng của người Giáy
(Ngày Nay) - Lễ hội xuống đồng (Roóng Poọc) của người Giáy ở xã Quang Kim, huyện Bát Xát, diễn ra ngày 22/2, tại sân vận động trung tâm huyện, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương tham dự.
Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
Dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
(Ngày Nay) - Ngày 22/2, nhân kỷ niệm 233 năm Ngày mất Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1791 - 2024), tại Khu mộ và tượng đài Hải Thượng Lãn Ông thuộc xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã dâng hương tưởng niệm Đại danh y và kỷ niệm Ngày truyền thống Y dược cổ truyền Việt Nam.
Ảnh minh hoạ.
Quản lý lễ hội: Cần được giải quyết từ những cách tiếp cận mới
(Ngày Nay) - Lễ hội truyền thống có những vai trò nhất định trong sinh hoạt văn hóa của người dân, cũng như có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, do vậy, cần có những biện pháp quản lý lễ hội phù hợp với xu thế chung và không làm ảnh hưởng, dẫn đến sự biến mất của lễ hội với tư cách là một di sản do cha ông để lại.