Tin Mới

WHO: Báo in vẫn an toàn trong mùa dịch

WHO: Báo in vẫn an toàn trong mùa dịch

(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới đã xác nhận báo in vẫn an toàn để đọc trong đại dịch Covid-19, loại bỏ khả năng trở thành vật trung gian truyền nhiễm của các tờ báo.