Ông Trump muốn 'truy cùng, đuổi tận' các mạng xã hội
Ông Trump muốn 'truy cùng, đuổi tận' các mạng xã hội

(Ngày Nay) - Tổng thống Donald Trump đang đe dọa phủ quyết dự luật chính sách quốc phòng trừ khi nó chấm dứt các biện pháp bảo vệ đối với các mạng xã hội giúp họ không phải chịu trách nhiệm về nội dung mà người dùng đăng tải.