Diện mạo nào cho hội họa Việt Nam?
Diện mạo nào cho hội họa Việt Nam?
(Ngày Nay) - Nhóm Đa Diện đã tổ chức đến triển lãm thứ 6 kể từ lần đầu tiên cách đây 4 năm. Đây có lẽ là thời điểm phù hợp để hỏi các họa sĩ: nội hàm của “diện” là gì?