Một góc nhìn về địa chính trị thế giới
Một góc nhìn về địa chính trị thế giới
(Ngày Nay) - Vị trí địa lý vẫn luôn định hình đời sống của con người, từ các cuộc chiến tranh, cán cân quyền lực đến sự phát triển kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng vai trò của nó thường bị bỏ qua trong các kiến giải về lịch sử. Rõ ràng, địa lý và sự hình thành lịch sử của các quốc gia trong thực tế địa lý vẫn rất quan trọng đối với hiểu biết của con người về thế giới.
Học sinh không chọn, giáo viên địa lý, lịch sử có thất nghiệp?
Học sinh không chọn, giáo viên địa lý, lịch sử có thất nghiệp?
 Chương trình giáo dục phổ thông mới được chính thức áp dụng từ năm 2020-2021 có những môn học tích hợp. Đồng thời với việc học sinh được chọn môn học, nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn nếu học sinh không chọn môn của mình, thì giáo viên môn đó có bị thất nghiệp?