Khu vực khai quật khảo cổ bên cạnh Nhà Con Rồng.
Một thập kỷ giải mã biểu tượng Thăng Long - Hà Nội
(Ngày Nay) - Mười năm tiến hành khai quật, diễn giải, đến nay công tác nghiên cứu điện Kính Thiên phần nào cho thấy kết quả quan trọng, góp phần củng cố thông tin, dữ liệu, giúp hiện thực hóa mục tiêu phục dựng công trình trong tương lai gần. Điều này không chỉ đáp ứng mong mỏi của cộng đồng yêu di sản, mà còn thực hiện mục tiêu bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long.