Tin Mới

Techcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2020

Techcombank tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông 2020

Vào ngày 20/6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2020. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Quản trị Techcombank trong năm...
Hội thảo trực tuyến “Xúc tiến thương mại thông qua Cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal”.

Tìm cách khai phá hiệu quả hơn thị trường Ấn Độ và Nepal

(Ngày Nay) - Sáng ngày 20/5/2020, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) đã phối hợp với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Hội người Việt Nam tại Ấn Độ và Nepal và Phòng Thương mại và Công nghiệp các Nhà nhập khẩu Ấn Độ tại...