Tin Mới

‘Thả nổi’ giá xăng dầu: Nên hay không?

‘Thả nổi’ giá xăng dầu: Nên hay không?

Giá xăng dầu trong nước nếu được “thả nổi” sẽ bám sát giá dầu thế giới, có tác động tích cực nhất định đối với doanh nghiệp, tránh những “cú sốc” tâm lý khi tăng giá với người tiêu dùng, nhưng mặt trái của nó là gì