Ông Vũ Khoan: DN Việt Nam vẫn chỉ có tầm nhìn “lũy tre làng”
Ông Vũ Khoan: DN Việt Nam vẫn chỉ có tầm nhìn “lũy tre làng”
"Bản thân các doanh nhân vẫn chỉ có tầm nhìn “lũy tre làng”, cò con, chưa có tầm nhìn quốc tế", Phó Thủ tướng Vũ Khoan thẳng thắn phát biểu tại diễn đàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 10 năm Ngày doanh nhân Việt Nam