Ảnh minh hoạ.
Hà Nội là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lớn nhất cả nước
(Ngày Nay) - Ngày 15/5, tại Kỳ họp lần thứ 16, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết: Hà Nội là địa phương có số đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lớn nhất (61 xã, phường/tổng số 624 xã, phường của toàn quốc, chiếm khoảng gần 10% số đơn vị hành chính cấp xã của toàn quốc sẽ giảm do sắp xếp đợt này).
Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Hải Phòng có 167 đơn vị hành chính cấp xã (79 phường, 7 thị trấn, 81 xã), giảm 50 đơn vị cấp xã (tăng 13 phường, giảm 3 thị trấn và 60 xã) so với trước khi sắp xếp.
Hải Phòng: Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã, bảo đảm khoa học, sát thực tiễn
(Ngày Nay) - Thực hiện các quy định của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thành phố Hải Phòng đang tiếp tục rà soát để điều chỉnh, bổ sung các đề án, bảo đảm thận trọng, khoa học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao.
TP.HCM xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
TP.HCM xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
UBND Thành phố Hồ Chí Minh giao UBND cấp huyện, UBND cấp xã liên quan khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, gửi về Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố báo cáo Ban cán sự đảng UBND Thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy. Đây là nội dung thông báo trong Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025.
Việc sắp xếp lại bộ máy nhằm thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành và phục vụ người dân tốt hơn. (Trong ảnh: Người dân đang làm thủ tục ở huyện Nhà Bè). - Ảnh: SGGP
Sáp nhập nhiều cơ quan, đơn vị tại TPHCM
Cùng đó là việc sáp nhập, chia tách đơn vị hành chính cấp quận, cấp phường nhằm đảm bảo thống nhất, thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế, giảm chi tiêu thường xuyên, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành.