Dự kiến 12-14 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Quốc hội khóa mới

0:00 / 0:00
0:00
 (Ngày Nay) -  Quốc hội khóa XV sẽ có 95 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (14%); trong đó có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, theo dự kiến.
Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, có 95 đại biểu là ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Hải Quân.
Theo dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, có 95 đại biểu là ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. Ảnh: Hải Quân.

Chiều 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Theo Nghị quyết 1185 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, tổng số ĐBQH khóa mới là 500 người.

Trong đó, số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 đại biểu (41,4%); ở địa phương là 293 đại biểu (58,6%).

Số lượng đại biểu ở cơ quan Trung ương được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể, 10 đại biểu cho cơ quan Đảng, 3 người cho cơ quan Chủ tịch nước, 133 đại biểu cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, 15 đại biểu ở cơ quan Chính phủ (gồm cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Công an).

Trong lực lượng vũ trang, có 12 đại biểu quân đội (cơ quan Bộ, các quân khu, quân chủng và lĩnh vực trọng yếu); 2 đại biểu công an. TAND Tối cao, VKSND Tối cao, Kiểm toán Nhà nước mỗi cơ quan có 1 đại biểu.

Riêng MTTQ Việt Nam và tổ chức thành viên có 29 đại biểu.

Số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 đại biểu. Trong đó cơ cấu định hướng có 220 đại biểu, gồm 63 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiêm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (bí thư hoặc phó bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND).

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 67 người (với Hà Nội, TP.HCM, Nghệ An và Thanh Hóa, mỗi địa phương có 2 đại biểu Quốc hội chuyên trách).

Ngoài ra, có 73 đại biểu nằm trong cơ cấu hướng dẫn do địa phương giới thiệu, gồm đại diện ngành: Khoa học - công nghệ, lao động, thương binh - xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật, đại diện Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên…

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ trong cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa mới có 95 ủy viên Trung ương, trong đó có 12-14 ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng.

Đại biểu là người ngoài Đảng từ 25-50 đại biểu (5%-10%); đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) khoảng 50 người (10%); đại biểu tái cử khoảng 160 người (32%).

Đại biểu là phụ nữ bảo đảm tỷ lệ ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nghị quyết giao Hội đồng bầu cử quốc gia, Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên bảo đảm bầu đủ số lượng 500 đại biểu, đáp ứng tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Đồng thời, đại biểu Quốc hội khóa mới cần có cơ cấu phù hợp, là người tiêu biểu đại diện các ngành, các giới và các tầng lớp nhân dân; không nên kết hợp nhiều cơ cấu đối với một đại biểu.

Theo Zing
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
(Ngày Nay) - Rác thải nhựa trong các đại dương hiện đang là một vấn nạn nổi cộm, nhưng dữ liệu mới cho thấy rằng nhựa cũng đang làm gia tăng ô nhiễm không khí ở các thành phố của Ấn Độ.