Đề xuất xây dựng 2 sản phẩm du dịch đêm ở ngoại thành Hà Nội
Đề xuất xây dựng 2 sản phẩm du dịch đêm ở ngoại thành Hà Nội
(Ngày Nay) - Trong thời gian tới, cùng với việc phát triển 16 sản phẩm du lịch đêm hiện có, Hà Nội đề xuất xây dựng thêm 4 sản phẩm du lịch đêm, trong đó có 2 sản phẩm được xây dựng ở ngoại thành. Đây là kế hoạch xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn Hà Nội do Sở Du lịch Hà Nội đang triển khai.
Định vị thương hiệu du lịch đêm cho Hà Nội
Định vị thương hiệu du lịch đêm cho Hà Nội
(Ngày Nay) - Việc Hà Nội đang phát triển mạnh mẽ và dẫn đầu cả nước về sản phẩm du lịch đêm đã khẳng định hướng đi sáng tạo và hiệu quả, định vị thương hiệu cho ngành Du lịch Thủ đô.
Khai thác 'mỏ vàng' du lịch đêm tại Việt Nam
Khai thác 'mỏ vàng' du lịch đêm tại Việt Nam
(Ngày Nay) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm. Theo đó, đến năm 2025, có 12 tỉnh, thành phố trọng điểm du lịch được chọn xây dựng mô hình để tăng thời gian lưu trú của khách du lịch nội địa và quốc tế.