Tin Mới

Hơn 100.000 người Mỹ chết vì COVID-19

Hơn 100.000 người Mỹ chết vì COVID-19

(Ngày Nay) - Dù đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 100.000 người, tuy nhiên các bang trên toàn nước Mỹ vẫn mở cửa trở lại, còn người dân bắt đầu bước vào trạng thái bình thường mới