Gia hạn giảm phí, lệ phí cho người bị ảnh hưởng bởi COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) - Theo Thông tư vừa được ban hành của Bộ Tài chính, 30 khoản phí, lệ phí sẽ được giảm mức thu nhằm hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 .
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo thông tư số 47/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành, thời gian giảm phí, lệ phí áp dụng kể từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/12 với số giảm thu từ phí, lệ phí trong 6 tháng ước khoảng 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, có 29 khoản phí và lệ phí đã giảm trong năm 2020 và sáu tháng đầu năm 2021. Một khoản phí giảm mức thu được bổ sung nằm ở lĩnh vực nông nghiệp.

Nhiều lĩnh vực có mức giảm cao, như giảm 50% mức thu 20/22 khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán, giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, giảm 30% mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe kinh doanh vận tải hành khách, giảm 20% mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực hàng không...