Gia Lai: đầu tư 10 tỉ đồng bảo vệ động thực vật nguy cấp

0:00 / 0:00
0:00
(Ngày Nay) -  Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn vừa ký ban hành Nghị quyết số 403/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án điều tra, bảo tồn một số loài động-thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, loài ưu tiên bảo vệ trên địa bàn tỉnh.
Cá thể khỉ đuôi lợn được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ-Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh). Ảnh: Lê Nam
Cá thể khỉ đuôi lợn được bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ-Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh). Ảnh: Lê Nam

Theo đó, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Gia Lai sẽ chủ trì dự án, phối hợp với các đơn vị liên quan. Với số tiền đầu tư 10 tỉ đồng, dự án sẽ xác định danh mục động thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phân bố ở Gia Lai, mô tả khu vực phân bố, đặc điểm sinh thái của một số loài động thực vật rừng quý, hiếm và thú lớn được ưu tiên bảo vệ, đưa ra giải pháp quản lý, bảo tồn.

Đồng thời, xây dựng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng khu thực nghiệm bảo tồn nguồn gen một số loài thực vật quý, hiếm. Dự án có tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Khuyến khích đơn vị kinh doanh tìm kiếm nguồn test xét nghiệm chất lượng, giá thành hợp lý
Khuyến khích đơn vị kinh doanh tìm kiếm nguồn test xét nghiệm chất lượng, giá thành hợp lý
(Ngày Nay) - Bộ Y tế vừa có công văn đề nghị các cơ sở sản xuất/nhập khẩu test xét nghiệm SARS-CoV-2 khẩn trương báo cáo các thông tin khả năng cung ứng và giá bán tại thời điểm hiện tại (bao gồm các sản phẩm chưa được cấp giấy phép nhập khẩu, cấp số lưu hành cơ sở có nhu cầu kinh doanh).