CH Séc áp giá trần đối với điện và khí đốt
CH Séc áp giá trần đối với điện và khí đốt
Trong cuộc họp bất thường tối 12/9, Chính phủ Séc đã quyết định áp giá trần đối với điện và khí đốt. Theo đó, các hộ gia đình và doanh nghiệp Séc sẽ trả tối đa 6 korun cho mỗi kWh điện và 3 korun cho mỗi kWh khí đốt, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).