3 công chúa của quốc vương Thái Lan
3 công chúa của quốc vương Thái Lan
(Ngày Nay) - 3 con gái của Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đều có học vấn cao và hoạt động tích cực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.