Chiếc cầu thứ 8 của BridgeStone Việt Nam khánh thành ở Thanh Hóa
Chiếc cầu thứ 8 của BridgeStone Việt Nam khánh thành ở Thanh Hóa
(Ngày Nay) -  Nhằm hiện thực hóa ước mơ có cây cầu mới, mang lại con đường đến trường an toàn cho trẻ em vùng cao Thanh Hóa, cây cầu tràn Làng Lén đã được Bridgestone Việt Nam khánh thành vào ngày 02 tháng 12 vừa qua. Cây cầu là thành quả của sự chung tay cống hiến vì cộng đồng của những doanh nghiệp, chính quyền địa phương và người dân nơi đây.