Việc xét tuyển đại học cần giao cho các trường
Việc xét tuyển đại học cần giao cho các trường
Từ thực tế xét tuyển đại học (ĐH) năm 2015 còn nhiều hạn chế, bất cập, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) không nên can thiệp quá sâu vào công tác tuyển sinh của các trường. Đó cũng là cách để thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh đại học (ĐH) mà Luật Giáo dục đại học đã quy định.