Hai nhà làm phim trẻ Việt Nam giành giải thưởng trong khóa học làm phim ngắn của UNESCO
Hai nhà làm phim trẻ Việt Nam giành giải thưởng trong khóa học làm phim ngắn của UNESCO
Ngày 27/10, Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh (TPD) - Hội Điện ảnh Việt Nam với sự đồng hành của Phái đoàn Wallonia - Brussels (Bỉ) tại Việt Nam, HKFilm, WallSound Post Production, Hanoi Grapevine và Colab Vietnam đã tổ chức tổng kết khóa học sản xuất phim phi lợi nhuận ON THE REEL Film Lab, hỗ trợ các nhà làm phim trẻ phát triển các dự án phim ngắn cũng như sự nghiệp làm phim.
ON THE REEL Film Lab: Khóa học phi lợi nhuận cho các nhà làm phim trẻ
ON THE REEL Film Lab: Khóa học phi lợi nhuận cho các nhà làm phim trẻ
(Ngày Nay) - Từ ngày 6-30/9, UNESCO và Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Tài Năng Điện Ảnh (TPD) – Hội Điện Ảnh Việt Nam tuyển sinh khóa học về sản xuất phim phi lợi nhuận ON THE REEL Film Lab, với sự đồng hành của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam, HK Film, WallSound, Hanoi Grapevine và Colab Vietnam.