Tận cùng nỗi đau nơi mẹ đẻ ép con "bán trinh"
Tận cùng nỗi đau nơi mẹ đẻ ép con "bán trinh"
Ắt hẳn nhiều người sẽ thắc mắc rằng tại sao lại có những bà mẹ tàn ác hơn hổ dữ như vậy. Nhưng có lẽ đó là cách duy nhất để họ sống, để ho thoát khỏi đói nghèo. Mặc dù vậy, mọi lời đổ lỗi đều không thể chấp nhận khi tận cùng nỗi đau chính là khi người mẹ đẻ nhẫn tâm đưa con vào miệng lưỡi của loài "thú ác".