Trạm BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ ngày 30/11 nhưng tiếp tục gặp phải sự phản ứng gay gắt của người dân
Bộ Giao thông lên tiếng về việc thu phí tại trạm BOT Cai Lậy
(Ngày Nay) -Bộ GTVT cho biết đang phối hợp với Bộ Công an, địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức việc thu giá (thu phí) tại trạm BOT Cai Lậy và có biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng để gây rối an ninh, trật tự.