Những thuỷ đình khô kiệt
Những thuỷ đình khô kiệt
[Ngày Nay] - Khi mà con người giãn cách, sợ hãi khu trú trong những không gian càng hạn chế tiếp xúc càng tốt, thì các hoạt động nghệ thuật biểu diễn lâm vào cảnh khó khăn chưa từng có...