Anh thành lập cơ quan quản lý bóng đá độc lập
Anh thành lập cơ quan quản lý bóng đá độc lập
Chính phủ Anh có kế hoạch thành lập một cơ quan quản lý độc lập trong lĩnh vực bóng đá, chịu trách nhiệm về các vấn đề về tài chính, quyền sở hữu câu lạc bộ và quản trị công ty.