Thủ tướng yêu cầu tạm dừng thanh tra Vinamit

(Ngày Nay) - Hôm nay, 22/7, Bộ Nội vụ đã ra văn bản số 3621/TB-BNV thông báo, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Nội vụ về việc yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tạm dừng thanh tra Vinamit.
Khu nhà kính trồng rau sạch tại Nông trại Phú Giáo của Vinamit. Ảnh: Vinamit
Khu nhà kính trồng rau sạch tại Nông trại Phú Giáo của Vinamit. Ảnh: Vinamit

Đây là Thông báo kết quả kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với nội dung phản ánh: Các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty Cổ phần Vinamit tại Nông trại Phú Giáo, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Bộ Nội vụ đã thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra nội dung phản ánh, làm việc với các tổ chức, cá nhân liên quan tại Công ty Cổ phần Vinamit. Bộ Nội vụ nhận thấy, ngoài một số ưu điểm, thì UBND, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Dương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thanh tra, kiểm tra đối với Nông trại Phú Giáo của Vinamit.

Do đó, ngày 24/6/2020, Bộ Nội vụ đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tạm dừng tiến hành thanh tra của Đoàn thanh tra tỉnh Bình Dương theo quyết định số 1149/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
Thủ tướng yêu cầu tạm dừng thanh tra Vinamit ảnh 1

Thông báo số 3621/TB-BNV của Bộ Nội vụ về việc Thủ tướng đồng ý với kiến nghị yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tạm dừng thanh tra Vinamit. Ảnh: Tư liệu

Đến ngày 17/7/2020, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 5949/VPCP-V.1 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với nội dung: “Đồng ý kiến nghị của Bộ Nội vụ tại Báo cáo số 3126/BC-BNV ngày 24/6/2020. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thực hiện kiến nghị của Bộ Nội vụ, có biện pháp chấn chỉnh những tồn tại, đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra, khách quan, đúng pháp luật”.

Thông báo số 3621/TB-BNV còn nêu rõ, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương đã tổ chức đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra “việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai” của Vinamit, không kiểm tra về hiệu quả sử dụng đất. Nhưng Kết luận số 101, ngày 8/1/2020 thay vì chỉ đề cập vấn đề đất đai theo đúng thẩm quyền thì lại cho rằng, 152 ha đất nông trại của Vinamit làm ăn không hiệu quả, không đóng góp cho ngân sách địa phương; từ đó, Sở TN&MT tỉnh Bình Dương đã kiến nghị UBND tỉnh cho thanh tra toàn diện Vinamit.

UBND tỉnh đã chấp thuận kiến nghị này và có Quyết định số 1149/QĐ-UBND, ban hành ngày 29/4/2020, thành lập Đoàn Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật tại Dự án Sản xuất nông nghiệp tại xã Phước Sang, huyện Phú Giáo của Vinamit. Đoàn thanh tra của Bộ Nội vụ đã nhận thấy mục đích tiến hành thanh tra của UBND tỉnh Bình Dương là chưa phù hợp với Luật thanh tra, nên đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương dừng tiến hành thanh tra Nông trại Phú Giáo của Vinamit.