Đề nghị nâng cấp Chu Lai thành sân bay quốc tế
Đề nghị nâng cấp Chu Lai thành sân bay quốc tế
(Ngày Nay) - Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc nâng cấp sân bay Chu Lai lên quy mô quốc tế sẽ đóng góp trực tiếp cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong tương lai.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm
Thủ tướng: Các di sản có giá trị chiến lược với sức mạnh mềm của Việt Nam
Thủ tướng nhấn mạnh, cần ý thức sâu sắc ý nghĩa, sứ mệnh, các giá trị chiến lược của di sản trong việc vun đắp bản sắc dân tộc, nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân, sức mạnh mềm của Việt Nam trên toàn cầu cũng như chính nghĩa của chúng ta trước công luận quốc tế.
Hình ảnh hàng trăm người dân tập trung đến trụ sở Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt để đòi quyền lợi của mình
Quảng Nam: Xử lý hàng loạt cá nhân, tổ chức liên quan tới sai phạm tại các dự án BĐS của công ty Bách Đạt
(Ngày Nay) - Ngày 12/7/2019, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã công bố kết luận về các nội dung liên quan đến các sai phạm xảy ra tại một số dự án bất động sản do Công ty CP Bách Đạt An. Nội dung kết luận đã chỉ rõ rất nhiều sai phạm mà Công ty Bách Đạt An đã vi phạm tại các dự án triển khai ở thị xã Điện Bàn.