Tuổi thơ cơ cực của những danh hài đất Bắc
Tuổi thơ cơ cực của những danh hài đất Bắc
Xuân Hinh, Tự Long, Chiến Thắng, Vân Dung, Quang Thắng đều là những nghệ sĩ hài lớn của đất Bắc. Song, để có được những thành công rực rỡ như ngày hôm nay, họ cũng đều trải qua tuổi thơ gian khó và làm đủ thứ nghề kiếm sống.