Học gần 1 tháng bỗng nhận được thông báo "trượt": Gia đình thí sinh lên tiếng
Học gần 1 tháng bỗng nhận được thông báo "trượt": Gia đình thí sinh lên tiếng
"Bây giờ, con tôi chỉ có hai lựa chọn duy nhất, một là chuyển sang ngành Y tế dự phòng hai là thôi học. Nếu con tôi khai sai thì khi nộp hồ sơ ban đầu phải thông báo sớm. Ngày làm thủ tục nhập học cũng không thông báo. Đến khi học gần một tháng rồi mới cho con tôi thôi học. Đó là cú sốc quá lớn với con tôi và gia đình tôi”.