Ai là vị vua cuối cùng của triều đình nhà Lý?

(Ngày Nay) -  Lý Chiêu Hoàng là hoàng đế nữ duy nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam và cũng là vua cuối cùng của triều đại nhà Lý.
Ai là vị vua cuối cùng của triều đình nhà Lý?

1 Ai là vị vua cuối cùng của triều đình nhà Lý?

 • icon

  Lý Dương Hoán

 • icon

  Lý Hạo Sảm

 • icon

  Lý Thiên Hinh

Ngoài tên Lý Thiên Hinh và Lý Chiêu Hoàng, bà còn có tên khác là gì?

2 Ngoài tên Lý Thiên Hinh và Lý Chiêu Hoàng, bà còn có tên khác là gì?

 • icon

  Lý Phật Kim

 • icon

  Lý Phật Mã

 • icon

  Cả 2 đáp án trên

Bà là con gái của vị vua nào sau đây?

3 Bà là con gái của vị vua nào sau đây?

 • icon

  Lý Anh Tông

 • icon

  Lý Cao Tông

 • icon

  Lý Huệ Tông

Chiêu Thánh công chúa lên ngôi hoàng đế trong tình huống nào?

4 Chiêu Thánh công chúa lên ngôi hoàng đế trong tình huống nào?

 • icon

  Vua đột ngột qua đời nên con ruột được kế ngôi

 • icon

  Vua cha bị ép nhường ngôi cho công chúa

 • icon

  Đáp án khác

Sau khi ở ngôi vua một năm, Lý Chiêu Hoàng đã nhường ngôi cho ai?

5 Sau khi ở ngôi vua một năm, Lý Chiêu Hoàng đã nhường ngôi cho ai?

 • icon

  Chị gái

 • icon

  Chồng

 • icon

  Con trai

Vì sao Chiêu Thánh hoàng hậu bị phế?

6 Vì sao Chiêu Thánh hoàng hậu bị phế?

 • icon

  Do không có con

 • icon

  Do chống đối nhà Trần

 • icon

  Cả 2 đáp án trên

Sau khi bị phế hậu, bà đã làm gì?

7 Sau khi bị phế hậu, bà đã làm gì?

 • icon

  Xuất gia tu hành

 • icon

  Sống yên phận trong cung cấm

 • icon

  Rời cung về dân gian sống cuộc đời bình dân

Biến cố gì sau đó đã mang lại hạnh phúc cho Lý Chiêu Hoàng?

8 Biến cố gì sau đó đã mang lại hạnh phúc cho Lý Chiêu Hoàng?

 • icon

  Được tái phong hoàng hậu

 • icon

  Được gả cho một công thần

 • icon

  Được sống tự do, tự tại

Lý Chiêu Hoàng là nữ hoàng của nhà Lý, hoàng hậu của nhà Trần. Ngoài ra, những danh vị nào dưới đây còn đúng với bà?

9 Lý Chiêu Hoàng là nữ hoàng của nhà Lý, hoàng hậu của nhà Trần. Ngoài ra, những danh vị nào dưới đây còn đúng với bà?

 • icon

  Hoàng thái tử nhà Lý, Công chúa nhà Trần

 • icon

  Công chúa nhà Trần, Hoàng thái tử nhà Trần

 • icon

  Công chúa nhà Lý, Hoàng thái tử nhà Trần

Hiện nay, lăng mộ của bà được đặt ở đâu?

10 Hiện nay, lăng mộ của bà được đặt ở đâu?

 • icon

  Bắc Ninh

 • icon

  Hải Dương

 • icon

  Thanh Hóa

Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
(Ngày Nay) - Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến về "Đổi mới, tăng cường, hoàn thiện bộ máy, tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới".
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
(Ngày Nay) - Rác thải nhựa trong các đại dương hiện đang là một vấn nạn nổi cộm, nhưng dữ liệu mới cho thấy rằng nhựa cũng đang làm gia tăng ô nhiễm không khí ở các thành phố của Ấn Độ.