Thầy giáo nào được suy tôn là nhà tiên tri số 1 trong lịch sử Việt Nam?

(Ngày Nay) - Ông là một nhà giáo nổi tiếng thời kỳ Nam - Bắc triều (Lê - Mạc phân tranh) với tính tình cương trực, mạnh mẽ cũng như tài tiên tri các tiến triển của lịch sử Việt Nam.

Ai được suy tôn là nhà tiên tri số 1 Việt Nam?

1 Ai được suy tôn là nhà tiên tri số 1 Việt Nam?

 • icon

  Chu Văn An

 • icon

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

 • icon

  Thân Nhân Trung

Đâu là tên húy của ông?

2 Đâu là tên húy của ông?

 • icon

  Nguyễn Văn Đạt

 • icon

  Nguyễn Nghiêu Tư

 • icon

  Nguyễn Quán Quang

Nguyễn Bỉnh Khiêm còn được biết đến với tên gọi là...?

3 Nguyễn Bỉnh Khiêm còn được biết đến với tên gọi là...?

 • icon

  Trạng Cháy

 • icon

  Trạng Me

 • icon

  Trạng Trình

Tại sao ông được dân gian gọi như vậy?

4 Tại sao ông được dân gian gọi như vậy?

 • icon

  Dân gian gọi theo tước phong của nhà Mạc

 • icon

  Dân gian gọi theo tên địa danh nơi ông cư ngụ

 • icon

  Cả hai đáp án trên

Vị thầy giáo nào đã truyền cho ông bộ sách quý Thái Ất thần kinh?

5 Vị thầy giáo nào đã truyền cho ông bộ sách quý Thái Ất thần kinh?

 • icon

  Chu Văn An

 • icon

  Lương Đắc Bằng

 • icon

  Nguyễn Thiếp

Ông đã dâng sớ hạch tội nịnh thần, xin đem chém để làm gương. Có bao nhiêu nịnh thần bị nêu tên trong tờ sớ này?

6 Ông đã dâng sớ hạch tội nịnh thần, xin đem chém để làm gương. Có bao nhiêu nịnh thần bị nêu tên trong tờ sớ này?

 • icon

  18

 • icon

  20

 • icon

  22

“Sấm Trạng Trình” của ông gồm bao nhiêu câu?

7 “Sấm Trạng Trình” của ông gồm bao nhiêu câu?

 • icon

  487

 • icon

  488

 • icon

  489

Ngoài câu sấm ký

8 Ngoài câu sấm ký "Hoành sơn nhất đái khả dĩ dung thân", thì với Biển Đông, cụ Trạng cũng có lời tiên tri rằng: "Biển Đông vạn dặm dang tay giữ/ Đất Việt muôn năm vững trị bình". Những câu sấm này được ghi trong quyển nào?

 • icon

  Bạch Vân Am Thi tập

 • icon

  Bạch Vân quốc ngữ thi tập

 • icon

  Cả 2 đáp án trên

Nguyễn Bỉnh Khiêm là danh nhân văn hóa duy nhất trong lịch sử Việt Nam cho tới nay được công nhận là một vị thánh của một tôn giáo chính thức. Đó là tôn giáo nào?

9 Nguyễn Bỉnh Khiêm là danh nhân văn hóa duy nhất trong lịch sử Việt Nam cho tới nay được công nhận là một vị thánh của một tôn giáo chính thức. Đó là tôn giáo nào?

 • icon

  Cao Đài

 • icon

  Phật giáo

 • icon

  Thiên chúa

Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
Tăng cường tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới
(Ngày Nay) - Ngày 22/6, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo trực tuyến về "Đổi mới, tăng cường, hoàn thiện bộ máy, tổ chức cơ quan quản lý đất đai trong tình hình mới".
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
Nhựa cũng gây ô nhiễm không khí
(Ngày Nay) - Rác thải nhựa trong các đại dương hiện đang là một vấn nạn nổi cộm, nhưng dữ liệu mới cho thấy rằng nhựa cũng đang làm gia tăng ô nhiễm không khí ở các thành phố của Ấn Độ.