Biến đổi khí hậu đang tàn phá Trái Đất
Biến đổi khí hậu đang tàn phá Trái Đất
[Ngày Nay] - Biến đổi khí hậu Trái Đất là sự thay đổi của hệ thống khí hậu gồm khí quyển, thủy quyển, sinh quyển, thạch quyển hiện tại và trong tương lai bởi các nguyên nhân tự nhiên và nhân tạo trong một giai đoạn nhất định tính bằng thập kỷ hay hàng triệu năm.